REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Za pomocą tej strony można złożyć zapytanie o dostępność towaru w formie zamówienia. Produkty dostępne zostaną wysłane firmą kurierską lub można odebrać je osobiście.
 2. W związku z tym że produkty bardzo szybko pojawiają się i znikają z oferty nie ma opcji "kupuje". Po złożeniu zamówienia sprawdzamy czy dany towar jest dostępny i wysyłamy powiadomienie.
 3. Nasza Hurtownia Torebek i Portfeli "DAREXIM" prowadzi sprzedaż jedynie hurtową.
 4. Po pełną ofertę zapraszamy do naszych punktów w C.H. Ptak, ul. Rzemieślnicza 35, Rzgów. Dokładne usytuowanie można znaleźć w zakładce „kontakt” gdzie jest dokładna mapka.
 5. Z tego względu że prowadzimy za pomocą Tej strony sprzedaż na odległość obowiązuje nas także możliwość zwrotu towaru przez klienta i reklamowanie w razie jakichkolwiek usterek.
 6. Towary dostępne na naszej stronie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Ceny podane na naszej stronie są cenami netto.
 8. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 9. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 10. Właścicielem Internetowej Hurtowni Torebek i Portfeli jest "DAREXIM" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, NIP 728-280-85-95, ul. Wyspiańskiego 27, 95-080 Tuszyn, Polska.

§2 ZAPYTANIA i ZAMÓWIENIA

 1. Zapytania o dostępność danego towaru można składać w następujący sposób:
  1. poprzez zarejestrowanie się na stronie Internetowej Hurtowni i złożenie zamówienia,
  2. poprzez pocztę elektroniczną „email” (info@darexim.pl) lub prosto z formularza dostępnego na stronie,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie Hurtowni w zakładce Kontakt. Aby przyspieszyć proces realizacji proszę dzwonić na odpowiedni dla siebie numer według szukanego asortymentu.
 2. Po otrzymaniu zapytania o dostępność towaru (zamówienie), Hurtownia dokona oceny stanów magazynowych i udzieli informacji zwrotnej.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
 4. Hurtownia potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez nadanie nr zamówienia, emailem lub telefonicznie. Hurtownia ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. W trakcie procesu przygotowania (realizacji) klient ma prawo poprosić o zmianę towarów oraz zamówienie anulować.

§3 PŁATNOŚCI i WYSYŁKA TOWARU

 1. Klient ma do wyboru formy płatności: za pobraniem (kurier), przelew (kurier, odbiór osobisty), gotówka (odbiór osobisty).
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 3. Do każdej wysłanej paczki na terenie Polski zostanie doliczona opłata za przesyłkę kurierską w wysokości 25 zł netto.
 4. Zamówiony towar Hurtownia wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w naszych punktach w C.H Ptak.
 5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Hurtowni.
  1. Konto bankowe dla przelewów w walucie PLN: Pekao S.A., SWIFT: PKOPPLPW
   40 1240 3435 1111 0010 6815 5064
  2. Konto bankowe dla przelewów w walucie EUR: Pekao S.A., SWIFT: PKOPPLPW
   PL 35 1240 3435 1978 0010 6822 2287

§4 ZWROTY i REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać na własny koszt do Hurtowni reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Hurtownia ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Hurtowni ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Hurtownię takiej opinii.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Hurtownia.
 4. O niezgodności odebranego towaru z fakturą proszę powiadamiać drogą mailową [info@darexim.pl] w czase do 14 dni od daty jego otrzymania.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma firma DAREXIM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Wyspiańskiego 27, 95-080 Tuszyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000616459, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym numerem NIP.
 2. DAREXIM wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email [rodo@darexim.pl]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści informacyjnych i marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy DAREXIM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy DAREXIM polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści informacyjnych i marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie DAREXIM na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy DAREXIM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy DAREXIM jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy DAREXIM polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy DAREXIM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe [fakturownia.pl], dochodzenia należności, usługi prawne,
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  5. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Spółka będzie przekazywała Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich tylko w celu realizacji zamówień zagranicznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści informacyjnych i marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
  3. w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną
  4. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie elektronicznej na adres (rodo@darexim.pl)
 9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Prawo do zapomnienia - Zgodnie z przepisami nie będziemy przetrzymywać twoich danych bez twojej zgody albo po jej ustaniu, przy czym nie chcemy Ci ograniczać dostępu do treści, które Ci przesyłamy i ograniczać czasowo twojej zgody na obsługę konta użytkownika dlatego twojej dane będą wykorzystywane aż do odwołania twojej zgody.
 11. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umówsprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.
 13. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu firma DAREXIM poinformuje Panią/Pana o takiej sytuacji wysyłając wiadomość na pocztę elektroniczną którą posiada aktualnie w bazie danych.

§6 COOKIES

 1. Strona [darexim.pl] korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony [darexim.pl]. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia polepszanie ich struktury i zawartości oraz utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie [darexim.pl] ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W ramach strony [darexim.pl] stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach [darexim.pl].
 7. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu).